lørdag den 7. september 2013

Åben dialog finder indpas i psykiatrien i danske regioner

Region Syddanmark først med Åben Dialog. 
Region Sjælland følger efter. Hvornår gør Region Hovedstaden det samme?

Åben Dialog er et koncept der hurtigst muligt (og inden for 24 timer, herhjemme dog 48 timer) inddrager patientens sociale netværk, når en patient i psykisk krise kommer i akut-psykiatrien.

Der lægges vægt på at finde årsagerne til den psykiske krises opståen, frem for at diagnostisere og akut-behandle med anti-psykotisk terapi - hvor anti-psykotisk medicin længe har været første valget.

Det er blevet kritiseret af mange, ikke mindst patienter og pårørende, pga kun få har haft positiv gavn af medicinsk behandling i forhold til dem, som behandlingingen har haft positiv effekt på sygdomsforløbet.

Alle oplever dog bivirkninger i større eller mindre grad - alt i stigende grad efter af hvor voldsom medicinering der er sker med dosis størrelse og hyppighed.

Derfor har der længe været fokus på metoder, der kan udgøre et reel alternativ i antipsykotisk terapi - og det viste sig at nøden gjorde en dyd af nødvendigheden, hvor manglen på psykiatere, tvang Region Syddanmark, som den første region herhjemme til at tænke i nye baner ved at indføre den finske model "Åben Dialog", der viste sig langt mere effektiv i behandling ved samtale med patient og inddragelse af social netvæk i en helheds behandlingsindsat med god socialmedicinsk resultat- med færre psykiatere og mindre medicin, øgede man recovery fra psykisk krise.

Konceptet anvendes nu  med god effekt på unge, men har også virkning for andre aldersgrupper omend problemstillingerne er anderledes for voksen og ældre og forløbene anderledes, da det er en general erfaring, at jo længere tid der går - jo vanskeligere er det at 'sadle om' og arbejde med egen recovery, men dog heller ikke umuligt. Indsatsen skal være tilpasset den enkeltes behov.

To tredjedele af alle med psykisk lidelse kommer sig - også fra alvorlig psykisk lidelse som skizofreni. Det viser forskningsresultater og undersøgelser verden over igennem de seneste årtier.

Men hvornår følger Region Hovedstaden efter?

Med regionens strategi for bruger- og pårørendeindragelse og udarbejdelse af en ny kodeks for god medicinsk behandling, samt i foråret 2013 oprettelsen af en ny kvalitets-komité: Komité for Psykoterapi burde vejen være kort og lige mod at inddrage "Åben Dialog" i akut psykiatrien

Læs artiklen her fra Dansk Psykolog Forening.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar