lørdag den 6. november 2010

Foredrag om psykiske sygdomme - navnlig for pårørende!

Psykiatrisk Center Frederiksberg havde som led i en foredragsrække om psykisk sygdomme i Frederiksberg Hospitals auditorium inviteret til forerag den 28. oktober 2010 kl. 19-21 om "Recovery og psykisk sygdom" med foredragsholder Kristen Kistrup, centerchef og en psykiatribruger. Arrangementet fremgik af kalenderen for Regions Hovestandens Psykiatri.

Som "tilrejsende" fra Amager var der særdeles god og nyttig viden at hente indenfor et område, som er under udvikling i Region Hovedstadens Psykiatri. Og der var også god plads i auditoriet, der kan rumme 150 personer. Så langt flere kunne have fået del i et meget vellykket arrangement, sammen med de ca. 40 fremmødte, der bidrog til at gøre arrangementet spændende og interessant med mange relevante og gode spørgsmål - og ikke mindst svar fra foredragsholderen og andre fagfolk, som var tilstede.

Som pårørende i Region Hovedstanden, bemærker jeg, at nytænkning i gennem de senere år, nu alt mere synes at få mulighed for at komme til udtryk i nye tilgange og måder at arbejde på inden for psykiatrien: at se på den enkelte patient, som en person med udviklingsmuligheder - fremfor "blot" en behandlingskrævende diagnose på en psykisk sygdom. Hele foredragsrækkens 5 emner synes at afspejle dette, så der er bestemt noget at komme efter for pårørende!

Foredragene er gratis og auditoriet åbnes allerede kl. 18:30. De følgende emner er:
  • "Distriktpsykiatrisk behandling - sådan gør vi i dag", Torsdag den 25. november 2010, kl. 19 - 21. Foredragsholder: Overlæge John Hagel Mikkelsen.
  • "Kognitiv terapi og hvordan den anvendes", Torsdag den 20. januar 2011, kl. 19 - 21. Foredragsholdere: Ledende psykolog Ingrid Büscher og Sosu-assistent Lene Christiansen og Lotte Ellebjerg.
  • "Dement eller bare lidt glemsom?". Torsdag den 24. februar 2011, kl. 19 - 21. Foredragsholder: Overlæge Lis Waage Christiansen.
  • "Er skizofreni farligt?". Torsdag den 24. marts 2011, kl. 19 - 21. Foredragsholder: Overlæge Kim Solstad.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar